Podpora webmasterů

Nedostal(a) jsem plánované platby, co můžu podniknout?

Taková situace může být zapříčiněna několika důvody. Mezi důvody zpoždění plateb patří uvedení nesprávných bankovních údajů, vnitřní zpoždění bankovních plateb či technické problémy s PayPal či Wire. Také může jít o to, že analytické oddělení Váš traffic stále posuzuje. Dojde-li ke zpoždění plateb, obrat’te se prosím na kontaktní osobu, která Vám poskytuje uživatelskou podporu.